Young Architect Award 2015


Výsledky 15.09.2015 16:00:00

Přihlášky do 02.07.2015 00:00:00
Základní informace:

V Česku působí tisícovky architektů a každý rok jich přibude několik dalších stovek. Často se rovněž setkávám s otázkou, zda těch architektů není nějak moc, vždyť tolik příležitostí něco nového stavět tady není – co vlastně budou dělat? Tato otázka vychází z představy, že architekt je někdo, kdo je vhodný k návrhu právě té jedinečné, výjimečné stavby, která se v každém městě staví maximálně párkrát za století. Architektura je zkrátka chápána jako něco výjimečného. Jako něco navíc. Jako nástavba běžného stavitelství. Pokud by tomu tak bylo, máme architektů opravdu zbytečně mnoho. Ale myslím si, že situace je u nás úplně jiná. Náš veřejný prostor stále po čtyřiceti letech socialismu (ale už i dvaceti pěti letech kapitalismu) vykazuje obrovskou zanedbanost. Udělala se spousta důležité a záslužné práce, ale ještě mnohem větší stále zbývá. Pokud došlo k úpravě fasád mnoha domů, je načase podívat se dovnitř. Pokud je upravena ulice před domem, je potřeba podívat se do jeho vnitrobloku. V každé obci je co zlepšovat. Je to práce pro tisíce architektů, desetitisíce stavebních inženýrů, stovky stavebních firem. To je ta architektura, o které se musíme bavit, kterou se musíme zabývat. Ta, která ovlivňuje náš každodenní život. Nikoliv ta výjimečná. Ta úplně běžná, obyčejná.

Dělá mi obrovskou radost, když vidím, že v obci Honětice se sedmdesáti stálými obyvateli dochází k postupné úpravě bývalého rozsáhlého zemědělského areálu, kde např. budova bývalých garáží je nově využita na technické a provozní zázemí. Když si ve stejně velké jihočeské obci Manešovice upraví místní ve spolupráci se studenty architektury malou autobusovou zastávku. Když se z grantu na zateplení upraví dva důležité obecní objekty (radnice a dům služeb) v dvou a půl tisícové obci Líbeznice, tak že je na nich nově na první pohled vidět, že jde o důležité objekty.

To jsou příklady, které si zasluhují naši pozornost. Nikoliv Tančící dům. Je dobré si to konečně uvědomit a jednat podle toho.

Adam Gebrian, člen poroty


Vyhlášení:

15. 9. 2015Porota:

Řádní členové poroty

Nezávislí

Mg.A. Marek Kopeć, Marek Kopeć, Ondřej Dušek Architekti
Ing. arch. Marie Petrová, Výbor pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj, MŽP
Ing. arch. Jaroslav Wertig, A69 – architekti
Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury

Závislí

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Náhradník

Ing. arch. Boris Redčenkov, A69 – architekti